logo-sjolins

Sjölins
Vasastan

Sjölins Gymnasium Vasastan

Rektorn har ordet

Sjölins Vasastan slog upp portarna hösten 2017 Vi har en mycket god stämning och gemenskap på skolan och känslan av att ”alla känner alla” är klart framträdande. Som en lite mindre skola finns många fördelar, inte minst den närhet som uppstår mellan eleverna och mellan elever och lärare. Tillsammans skapar vi den bästa gymnasieskolan där du, dina studiekamrater och skolans personal spelar en viktig roll.

 Den som är elev hos oss kommer få vara med på en resa där utbildningen ligger i fokus, och där det samtidigt finns en glädje i att få vara del av något nytt där vi tillsammans skapar nya traditioner och bidrar till den kultur som kommer finnas kvar på vår skola under en lång tid framöver. Hos oss får du en oförglömlig gymnasietid, vänner för livet och bästa möjliga förberedelser inför fortsatta studier.

Välkommen till Sjölins Vasastan!

Christian Lagström
Rektor Sjölins Vasastan

Hur är det att gå på skolan?

Vi har en mycket god stämning och gemenskap på skolan och känslan av att ”alla känner alla” är klart framträdande. Som en lite mindre och nystartad skola finns många fördelar, inte minst den närhet som uppstår mellan eleverna och mellan elever och lärare. Samtliga lärare på Sjölins Vasastan är behöriga. Tillsammans skapar vi den bästa gymnasieskolan där du, dina studiekamrater och skolans personal spelar en viktig roll. 


Niklas valde Ekonomi

Ekonomi var ett perfekt val för mig eftersom jag är intresserad av företagande och hur saker påverkar vår ekonomi och samhället i form av social- och miljöfrågor. Efter gymnasiet kommer jag läsa civilekonomprogrammet. Med tanke på att den linjen är väldigt bred så finns otroligt många arbeten att välja mellan sen när man ska ut i arbetslivet.

Niklas, Ekonomiprogrammet på Sjölins

Antalet platser EK Vasastan

32

Ella valde Samhällsprogrammet

Jag valde Sam-Beteende eftersom jag har ett intresse för den värld vi lever i samt hur människan fungerar. Det är genom att lära sig hur världen och människan fungerar som vi kan förbättra och utveckla samhället. Jag kommer definitivt läsa vidare efter gymnasiet. Det är när jag sett mer av världen som jag kan se vart jag kan göra ett avtryck.

Antalet platser SA Vasastan

32

Jasmine valde Natur

 

Jag har alltid varit intresserad av kroppen samt hur vår värld verkligen är uppbyggd. Förutom mitt intresse för naturen så föredrar jag logiska ämnen, såsom matte. Efter studenten planerar jag att söka in på läkarprogrammet och fortsätta att använda mig av mina kunskaper inom främst biologi och kemi. 

Antal platser NA Vasastan

32