Sjölins Gymnasium

Sjölins
Vasastan

Sjölins Gymnasium Vasastan

Hos oss finns en närhet som uppstår mellan elever och mellan elever och lärare. Vi utgår från ett relationsbyggande perspektiv, där förtroende och trygghet ska prägla tiden på gymnasiet. Med detta som utgångspunkt skapas förutsättningar för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential inom studierna och kunna se tillbaka på sin tid på gymnasiet med värme.

Rektorn har ordet

Sjölins Vasastan slog upp portarna hösten 2017! Vi har en mycket god stämning och gemenskap på skolan och känslan av att ”alla känner alla” är klart framträdande. Som en lite mindre skola finns många fördelar, inte minst den närhet som uppstår mellan eleverna och mellan elever och lärare. Tillsammans skapar vi den bästa gymnasieskolan där du, dina studiekamrater och skolans personal spelar en viktig roll.

Den som är elev hos oss kommer få vara med på en resa där utbildningen ligger i fokus, och där det samtidigt finns en glädje i att få vara del av något nytt där vi tillsammans skapar nya traditioner och bidrar till den kultur som kommer finnas kvar på vår skola under en lång tid framöver. Hos oss får du en oförglömlig gymnasietid, vänner för livet och bästa möjliga förberedelser inför fortsatta studier.

Välkommen till Sjölins Vasastan!

Christian Lagström
Rektor Sjölins Vasastan

Mer om Sjölins Vasastan