Våra skolor finns i olika typer av hus, från vackra anrika till toppmodernt nybyggda. Våra lärare har sina arbetsplatser i tät anslutning till elevernas arbetsytor vilket gör att det alltid finns vuxna närvarande i lokalerna, vilket i sin tur skapar en lugn miljö.