Samhällsvetenskapliga programmet

Programmet ger en mycket bred utbildning där du utvecklar dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum.

Utbildningen behandlar mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter. Du får möjlighet att utveckla dels kunskaper om kommunikation och om hur åsikter och värderingar uppkommer, dels färdigheter i att kommunicera och presentera dina kunskaper. Utifrån studier av samhällsfrågor utvecklar du ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.