Sjölins Umeå

Casemetodik med rötter i Harvard

Sjölins Umeå

Casemetodik med rötter i Harvard

Välkommen till Sjölins
Gymnasium

Hösten 2020 öppnar Sjölins Gymnasium i Umeå. Sedan den första skolan öppnade 2000 i Göteborg har vi arbetat med casemetodik som har rötter i Harvard – en pedagogik som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Läs mer om Casemetodiken här.

Välkommen på Öppet hus på Sjölins Umeå! 

Lördag 25 januari kl 13-15

Läs mer!

Case


På Sjölins Gymnasium jobbar du i case - en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Du får undersöka en ­situation eller händelse ur flera perspektiv, lära dig att jobba i grupp, ta ansvar och tänka kritiskt - något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

Gemenskap och innovation


På Sjölins Gymnasium har eleverna en sak gemensamt: inställningen till studier och målsättningen att komma vidare. I våra case får du möjlighet att utforska ämnen tillsammans med dina klasskompisar. Tillsammans skapar ni en mix som får dig att tänka i nya banor.

Studiero och trygghet


Att samla in fakta är en förutsättning för kunskap, men för att göra den till sin egen krävs utrymme för eftertanke. På Sjölins Umeå ska studiero råda och våra elever ska känna sig trygga i sin vardag. En lugn miljö med tillgängliga och närvarande lärare möjliggör detta.

Mer om Sjölins

Väx med oss

Eleverna på Sjölins har en sak gemensamt, de vill göra något med sina liv. Det ger ett fokus och en vilja att hjälpas åt, som skapar en öppen stämning där det finns utrymme att växa på dina egna villkor.

Kom på Öppet Hus!

Lördag 30 november kl 13:00-15:00

Lördag 25 januari kl 13:00-15:00

Vill du komma på öppet hus under hösten? Anmäl ditt intresse nedan för att få sms om vilka datum och tider som gäller.

Vi finns på Lasarettsbacken 7. Välkommen!

Våra inriktningar

Hos oss kan du läsa Samhällsvetenskaps-, Naturvetenskaps- och Ekonomiprogrammet. Nedan ser du våra inriktningar för respektive program. Alla våra program är högskoleförberedande.