Sjölins Gymnasium

Program

Alla gymnasieprogram på Sjölins Södermalm är högskoleförberedande och därför ämnade för dig som vill studera vidare efter gymnasiet. Oavsett om du väljer Ekonomi, Natur- eller Samhällsprogrammet så kommer du få jobba i case. Din utbildning får en tydlig koppling till samhället och omvärlden.

Välj den inriktning du är intresserad av

Ekonomiprogrammet - Inriktning Ekonomi Södermalm

Är din plan att jobba med reklam, bli chef eller starta eget väljer du den här inriktningen. I våra case kommer du att få arbeta med företag, samt med relationen mellan företag och det omgivande samhället. Hur du kommer på den ultimata affärsidén, hur du säljer in den till andra, och hur du håller koll på företagets pengar är frågor du får fördjupa dig i. Med en extra kurs i matte ger ekonomiinriktningen dig bredare behörighet till vidare studier.

  • Läs mera

Ekonomiprogrammet - Inriktning Juridik Södermalm

Brinner du för rättvisa och vill vara med och påverka hur samhället utvecklas så är inriktningen Juridik inom ekonomiprogrammet rätt val för dig. Via casemetodiken kommer du i kontakt med gamla fall och tolkar riktiga lagtexter. I processen kommer du lära dig att förstå lagtexter och att utrycka dig juridiskt korrekt i tal och skrift.

  • Läs mera

Naturprogrammet - Inriktning Naturvetenskap Södermalm

Är läkarlinjen, Arkitekthögskolan eller de tekniska högskolorna nästa anhalt på vägen ska du välja inrikting naturvetenskap. De högre kurserna i biologi, fysik, kemi och matematik ger dig högsta behörighet till alla svenska högskolor. Där kommer din erfarenhet från att arbeta med case ge dig ett försprång i högskolestudierna.

  • Läs mera

Naturprogrammet - Inriktning Naturvetenskap och samhälle Södermalm

Naturvetenskap och humaniora har tillsammans potentialen att skapa hållbara samhällen, men det kräver människor med en fot i varje läger. Väljer du Natur SAM kommer du få en helhetssyn i och med att du också läser geografi och samhällskunskap. I våra case kommer du få möjlighet att undersöka sambanden ytterligare samtidigt som du får känna på en arbetsmetod som används på högskolor och arbetsplatser över hela världen.

  • Läs mera

Samhällsprogrammet - Inriktning Beteendevetenskap Södermalm

Vill du förstå människan och vad som påverkar dem ska du välja SAM Beteende. Du läser psykologi, sociologi och pedagogik som lägger grunden för yrken som psykolog, skribent, lärare och polis. Genom våra case kommer du utveckla metoder för att sammanställa, jämföra information och teorier så att du kan dra slutsatser och fatta rätt beslut.

  • Läs mera

Samhällsprogrammet - Inriktning Samhällsvetenskap Södermalm

Vill du vara med och förbättra samhället, kanske som journalist, statsvetare eller rent av politiker ska du välja Samhällsprogrammet med inriktning Samhällsvetenskap. Du kommer fördjupa dig i samhällsbyggen runt om i världen och förstå att deras historiska kontext är en förutsättning för hur de fungerar idag.

  • Läs mera