Skollokalerna kommer under det första året rymmas på plan 5. Här kommer det bland annat finnas plats för klassrum, labbsalar, sociala ytor, en matsal samt en innergård.