Sjölins Örebro

Vill du vara med oss från starten?

Sjölins Örebro

Vill du vara med oss från starten?

Sjölins Gymnasium i Örebro

Sjölins Gymnasium har beslutat att inte starta den planerade verksamheten i Örebro. Skolan har inte det bygglovs som krävs för att genomföra en etablering.

Huvudskälet till beslutet att inte starta är skolan saknar det bygglov som krävs för verksamheten. Inför etableringen har skolan tillsammans med fastighetsägaren arbetat för att säkerställa ändamålsenliga lokaler. Men trots detta har skolan inte kunnat säkerställa det bygglov som krävs för en etablering.

– Det är naturligtvis ett tråkigt beslut att behöva fatta, men vi är måna om att de elever som sökt utbildningarna nu får en möjlighet att komma in på andra skolor.

 

För mer information:

Skolchef
Jimmy Rosengren
jimmy.rosengren@academedia.se
073-031 81 86