logo-sjolins

Eldsjälar och förebilder

Lärare på Sjölins Gymnasium

Våra lärare kommer utmana, inspirera och få dig att utvecklas. Utvecklas till en person som är redo att ta nästa steg. På Sjölins ligger lärarnas arbetsrum vägg i vägg med elevernas uppehållsrum. Det skapar en lugn miljö och gör det möjligt för dig att komma i kontakt och prata med en vuxen.

 

Läraren Ted på en av Sjölins Gymnasium

Ted brinner för casemetodiken

Det häftigaste med case är möjligheten att tillsammans med eleverna fördjupa sig inom ett tema och arbeta med det under en längre tid. Som lärare får jag möjlighet att följa eleverna genom hela processen. Eftersom vi arbetar tvärvetenskapligt är vi också flera lärare som hjälps åt att planera, genomföra och utvärdera verksamheten och det tror jag är en enorm styrka.

Ted Öjerdal
Lärare i samhällskunskap och historia

Sjölins Gymnasium Nacka

Lilia Manzoor är en av lärarna på Sjölins Gymnasium

Bättre förberedd för högskola

Det är lätt att få eleverna intresserade och engagerade när vi arbetar med case. Att utgå från ett aktuellt, verklighetsbaserat dilemma gör att eleverna arbetar aktivt och ser mening med undervisningen. Det bästa för mig som lärare är att vi arbetar tvärvetenskapligt och ämnesintegrerat. Undervisningen blir både kreativ och stimulerande för både eleverna och oss lärare då vi kan arbeta tillsammans. Det blir också mer rättssäkert för eleverna gällande betyg då vi lärare sambedömer examinationsmomenten. Jag tror dessutom starkt på att casemetodiken är mer högskoleförberedande genom undervisningens processtänkande och varierade examinationsformer.

Lilia Manzoor
Lärare svenska och religion

Sjölins Gymnasium Södermalm

Sjölins gymnasium - en lärande plats för alla

Med vår casemetodik visar lärarna dig helheten, hur skolämnena hänger ihop med varandra och det som händer i samhället idag. Detta kommer väcka frågor och tankar hos dig och ställa krav på att våra lärare håller sig uppdaterade om aktuella händelser. De fortbildar sig därför kontinuerligt – hos oss är skolan en lärande plats för alla.