20 års erfarenhet av case

Case arbete på Sjölins Gymnasium

Vi på Sjölins arbetar med case – en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta ansvar, tänka kritiskt och fritt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

Sjölins case - så fungerar det

Under casestudierna kommer du och dina klasskompisar undersöka en situation eller händelse ur flera olika perspektiv. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans.

1. Caseuppstart och frågeställning


I det första steget går dina lärare igenom uppgiften tillsammans med klassen. Varför ser det ut som det gör? Finns det flera perspektiv? Det är nu ni tillsammans formulerar de frågor som caset handlar om och som ni ska finna svaren på.

2. Utforska och undersöka en situation eller händelse


I det andra steget kommer eleverna under 6-8 veckor under lektioner, studiebesök och workshops leta efter svaren till frågorna. Dina lärare finns med under hela processen, genom undervisning, som coacher och bollplank.

3. Caseavslut och sammanfattning


Varje case avslutas med en redovisning i form av exempelvis ett föredrag, en film eller en uppsats. Här kan du få inspiration av hur andra arbetat och få tips inför nästa case. Efter redovisningen finns utrymme för att diskutera och ge feedback.

Vad tycker våra elever?

Filmen om case

På Sjölins ingår studier i case i undervisningen på alla program. Se filmen som beskriver casemetodiken på våra gymnasieskolor.

Filmen om case

Caset Atlantis

Vad menas egentligen med hållbar utveckling och hur ska vi åstadkomma en sådan? Det var vårt tema genom hela caset Atlantis, naturvetarnas första case. Vi lärde oss om naturen, hur den är uppbyggd och fungerar samt om vår egen påverkan på planeten. Lever vi miljövänligt i Sverige? Om alla på jorden levde som oss svenskar, skulle naturtillgångarna räcka då?

Efter caseuppstart delades eleverna in i grupper som fick varsin fiktiv ö med vissa bestämda förutsättningar. Öarna låg på olika platser i världen, några var fattigare än andra och en del hade kanske större problem med miljöförstöring. Målet för varje ö-grupp var att ta fram en plan för öns utveckling – vad ville de satsa på om utvecklingen verkligen skulle vara hållbar? Här gällde det att tänka ur olika perspektiv. Hur skulle öns grundlag och styrelseskick se ut och varför? På vilket sätt skulle ö-gruppen se till att utvecklingen var socialt hållbar? Vi lärde oss om mänskliga rättigheter och även om klimat och väder samt olika energikällor. Vad görs åt utvecklingsfrågor globalt och lokalt?

Ö-gruppernas arbete varvades med föreläsningar, diskussioner, laborationer och studiebesök. Som caseavslut fick vi besök av en projektledare på ett företag som arbetar med hållbar utveckling. Det var intressant att även få ett företagarperspektiv och givande att hon tog upp flera saker som vi själva hade diskuterat i caset. 

Madeleine Forsberg, lärare
Caseämnen Atlantis:

biologi, fysik, samhällskunskap

Case i praktiken

Såhär beskrivs case av en av våra elever på Samhällsprogrammet på Sjölins Södermalm.