Sjölins Gymnasium

Casearbete på Sjölins Gymnasium

Vi på Sjölins har skapat en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Vi kallar den case och den kommer få dig att ställa helt andra frågor – i resten av ditt liv.

På Sjölins gymnasium utgår vi från verkligheten i vår undervisning. Vi arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av samhället utanför skolan. Eftersom världen och det som händer inte låter sig spaltas upp i ämnen.

Casemetodiken skapades på Harvard Business School i USA för att få studenterna att tänka självständigt och vara källkritiska. Vi har samma mål och idag sker ungefär hälften av undervisningen i caseform. Vanligtvis löper ett case över sex veckor och omfattar flera olika ämnen.

Resultaten redovisar ni på det sätt som funkar bäst; föredrag, utställning eller reklamkampanj, det beror helt på ämnet och de frågor som ni valt att ställa till materialet.

Casemetodiken har två superkrafter, det ena är att den sätter saker i sammanhang och att det du lär dig har en mening för dig och för samhället. Det andra är att du kommer lära dig studietekniker som du kommer ha nytta av både på universitetet och under resten av ditt liv. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta eget ansvar, tänka kritiskt och fritt – verktyg som kommer öppna upp många framtida dörrar.

Sjölins case - så fungerar det

Under casestudierna kommer du och dina klasskompisar undersöka en situation eller händelse ur flera olika perspektiv. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans.

Casearbete Sjölins gymnasium.

1. Caseuppstart och frågeställning


I det första steget presenteras den situation, händelse eller frågeställning som caset handlar om. Caseuppstarten ska väcka intresse för det caset handlar om, samla era tankar, och åsikter kring frågan. Det är nu ni tillsammans formulerar de frågor som caset handlar om och som ni ska finna svaren på.

Spännande case på Sjölins gymnasium.

2. Utforska och undersöka en situation eller händelse


I det andra steget kommer ni under 6-8 veckor leta efter svaren på frågorna under lektioner, studiebesök och workshops. Dina lärare finns med under hela processen, genom undervisning, som coacher och bollplank. Du får flera chanser att både utveckla och visa dina kunskaper på olika sätt.

Case studeras på Sjölins Gymnasium

3. Caseavslut och sammanfattning


I slutet av caset är det dags att samla tankarna kring vad vi har lärt oss. Vilka olika möjliga svar har vi fått? Vilka frågor finns kvar? Summeringen kan vara i form av en diskussion, en film eller en utställning. Det finns även utrymme för att utvärdera caset.

Filmen om case

På Sjölins ingår studier i case i undervisningen på alla program. Se filmen som beskriver casemetodiken på våra gymnasieskolor.

Casearbetet Atlantis med elever från Sjölins Gymnasium

Caset Atlantis

Vad menas egentligen med hållbar utveckling och hur ska vi åstadkomma en sådan? Det var vårt tema genom hela caset Atlantis, naturvetarnas första case. Vi lärde oss om naturen, hur den är uppbyggd och fungerar samt om vår egen påverkan på planeten. Lever vi miljövänligt i Sverige? Om alla på jorden levde som oss svenskar, skulle naturtillgångarna räcka då?

 

Efter caseuppstart delades eleverna in i grupper som fick varsin fiktiv ö med vissa bestämda förutsättningar. Öarna låg på olika platser i världen, några var fattigare än andra och en del hade kanske större problem med miljöförstöring.

 

Målet för varje ö-grupp var att ta fram en plan för öns utveckling – vad ville de satsa på om utvecklingen verkligen skulle vara hållbar? Här gällde det att tänka ur olika perspektiv. Hur skulle öns grundlag och styrelseskick se ut och varför? På vilket sätt skulle ö-gruppen se till att utvecklingen var socialt hållbar? Vi lärde oss om mänskliga rättigheter och även om klimat och väder samt olika energikällor. Vad görs åt utvecklingsfrågor globalt och lokalt?

 

Ö-gruppernas arbete varvades med föreläsningar, diskussioner, laborationer och studiebesök. Som caseavslut fick vi besök av en projektledare på ett företag som arbetar med hållbar utveckling. Det var intressant att även få ett företagarperspektiv och givande att hon tog upp flera saker som vi själva hade diskuterat i caset. 

Madeleine Forsberg, lärare
Caseämnen Atlantis:

biologi, fysik, samhällskunskap