Sjölins Gymnasium

Kvalitetsrapporter på Sjölins Gymnasium

Vi mäter årligen elevernas formella studieresultat, elever och föräldrars upplevelse av skolan, de anställdas bild av arbetsplatsen samt vart våra elever tar vägen efter sina gymnasiestudier. Vår utgångspunkt för att publicera våra kvalitetsrapporter är att transparens är en viktig del i kvalitetsarbetet och vi är därför öppna i redovisningen av våra resultat. Öppenhet är dessutom en viktig förutsättning för att vi internt ska kunna sprida goda erfarenheter mellan våra olika skolor och verksamheter. Öppenhet ger också elever och vårdnadshavare möjlighet att se vad de får om de väljer någon av våra skolor.

Huvudmannarapport – Sjölins Gymnasium läsåret 2021/22>>

Kvalitetsrapport – Sjölins Gymnasium Göteborg läsåret 2021/22 >>

Kvalitetsrapport – Sjölins Gymnasium Vasastan läsåret 2021/22 >>

Kvalitetsrapport – Sjölins Gymnasium Nacka läsåret 2021/22 >>

Kvalitetsrapport – Sjölins Gymnasium Södermalm läsåret 2021/22 >>