Sjölins Gymnasium

Studiero

Elevhälsa på Sjölins Gymnasium

 

Elevhälsoteam

Alla Sjölins skolor har resurser för att tillhandahålla god elevhälsa såsom skolsköterska, specialpedagog, kurator och studievägledare. Eleverna har också tillgång till skolläkare och psykolog. Inom AcadeMedia där Sjölins ingår har vi en organisation med skolöverläkare, medicinskt ansvarig skolsköterska och skolpsykolog. Varje skola har också ett eget elevhälsoteam bestående av skolsköterska, kurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare. Detta team leds av rektor.

 

Trygga elever

Enkäter visar att våra elever, precis som tidigare år, till mycket stor del är trygga samt trivs på sin skola. Vi arbetar aktivt med förhållningssätt och värdegrund på våra skolor. Genom en nära dialog mellan elev och lärare finns goda möjligheter att fånga upp frågor och situationer på ett tidigt stadium. Inom detta är våra täta samlingar med eleverna viktiga och en förutsättning för att lyckas.

Elever sitter utomhus och pluggar vid Sjölins Gymnasium.