Sjölins Gymnasium

Gymnasium
med case

Engagerade lärare, studiero och casemetodik

Sjölins gymnasium präglas av engagerade lärare, tydliga strukturer och casemetodik. Vårt mål är att varje elev ska växa som individ, nå bortom sina studiemål och trivas med sig själv. Undervisningen vilar på verklighetsbaserad pedagogik. Vi kombinerar därför traditionell lärarledd undervisning med case, en metodik med rötterna i Harvard. Välkommen till Sjölins i höst!

Bästa förberedelsen för vidare studier

På våra skolor kan du välja mellan de högskoleförberedande programmen Ekonomi, Naturvetenskap och Samhällsvetenskap. I samtliga program ingår studier i case, en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta ansvar, tänka kritiskt och fritt – något som ger dig den bästa grunden för dina framtida studier på universitet och högskola.

Grundades år

2000

Hur är det att läsa på Sjölins?

Med en kombination av engagerade, tillgängliga lärare och pedagogiskt nytänkande skapar vi tillsammans med våra elever en trygg atmosfär där du utvecklas på dina egna villkor. Närvarande lärare och bra arbetsmetoder är en del, men minst lika viktigt är att du känner dig sedd och respekterad varje dag. Därför satsar alla våra skolor på bra elevhälsa och lugna arbetsmiljöer där det alltid är nära till en lärare eller annan personal på skolan.


Sveriges mest engagerade lärare

Våra pedagoger brinner för att våra elever ska nå sin fulla ­potential. Lärarnas arbetsplatser ligger vägg i vägg med elevernas ­uppehållsrum. Det skapar en lugn miljö och gör det möjligt för dig att prata med en ­vuxen om läxor, livet eller kanske vad som hände i helgen. Vår casemetodik ställer krav på att lärare som jobbar på Sjölins håller sig uppdaterade om aktuella händelser. Våra lärare ­fortbildar sig därför kontinuerligt – för oss är skolan en lärande plats för alla!

Så jobbar vi på Sjölins

Fokus på kvalitet i varje led, tillgängliga lärare samt vår casemetodik är några av de sakerna som skiljer Sjölins från andra gymnasieskolor. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar.