Sjölins Gymnasium

Meritvärden Sjölins gymnasium

Lägsta meritvärdet på en skola varierar från år till år beroende på hur många som söker till skolan och hur många platser skolan har till ett visst program och inriktning. Här kan du se lägsta meritvärden som elever hade som började på våra skolor i augusti 2021.

Meritvärden Sjölins Nacka

Ekonomiprogrammet:

Antagningsgräns 272,5

Median 287,5

Naturprogrammet:

Antagningsgräns 292,5

Median 310

Samhällsprogrammet:

Antagningsgräns 267,5

Median 285

Meritvärden Sjölins Södermalm

Ekonomi/ekonomi

Antagningsgräns: 317,5

Median 325

Ekonomi/juridik

Antagningsgräns 315

Median 322,5

Natur/samhälle

Antagningsgräns 312,5

Median 320

Natur/natur

Antagningsgräns 315

Median 325

Samhäll/beteende

Antagningsgräns 300

Median 315

Samhäll/samhäll

Antagningsgräns 297,5

Median 307,5

Meritvärden Sjölins Vasastan

Ekonomi/ekonomi

Antagningsgräns 277.5

Median 285

Ekonomi/juridik

Antagningsgräns 280

Median 292,5

Natur/natur

Antagningsgräns 295

Median 307,5

Natur/samhälle

Antagningsgräns 292.5

Median 310

Samhäll/beteende

Antagningsgräns 280

Median 290

Samhäll/samhäll

Antagningsgräns 282.5

Median 287.5