Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Så funkardet

Vill du byta gymnasium till Sjölins?

Alla våra gymnasieskolor följer Gymnasieantagningens regler. Dessa regler skiljer sig åt mellan orterna, se nedan hur det går till med byte av gymnasieskola på just din ort.

Under september upprättar våra gymnasieskolor interna reservlistor för elever som hör av sig och är intresserade av att byta gymnasium till Sjölins. Vissa av våra skolor kan ha lediga platser kvar efter skolstart, beroende på söktrycket. Nedan publicerar vi aktuell status för respektive skola, samt kontaktperson på skolan för elever som är intresserade av att veta mer.

Om du går i åk 2 eller 3 och vill byta till Sjölins så kontaktar du den skolan du vill söka till och skickar ett mail med bifogad studieplan för den tiden du hittills gått på gymnasiet. Det är väldigt viktigt att du bifogar din studieplan i denna kontakt, studieplanen kan du få från din nuvarande skola – antingen från din studie- och yrkesvägledare eller från din skolas administration.

Så funkar det

Byta till Sjölins Göteborg

Du som ska börja åk 1 till hösten 2020 måste kontakta din studie- och yrkesvägledare innan den 1 juni om du vill ändra ditt gymnasieval.

Mellan den 8 – 31 augusti pågår reservantagningen. Då fyller gymnasieantagningen på gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö.

Från den 16 augusti har elever som vill byta gymnasieskola till Sjölins i Göteborg möjlighet att kontakta oss på skolan direkt för att höra om vi har lediga platser. Vi har då möjlighet att erbjuda plats på skolan endast om någon elev slutar. Observera att det är den skola som du som elev är inskriven på som ska administrera bytet. Finns plats hos oss så måste din nuvarande skola där du är inskriven göra omvalet i GR:s elevsystem ELIN. Vi på Sjölins kan alltså inte skriva in dig som ny elev hos oss förrän din nuvarande skola har skrivit ut dig. 

Kontakta följande personer på vår skola för mer information om lediga platser efter den 16 augusti:

Ehsan Momeni – ehsan.momeni@sjolinsgymnasium.se
Jonas Kornbrink – jonas.kornbrink@sjolinsgymnasium.se

Byta till Sjölins Vasastan, Nacka eller Södermalm

I Stockholm är det Gymnasieantagningen som sammanställer reservlistor till våra gymnasieskolor, som vi sedan följer vid reservintaget. När en plats blir tillgänglig i årskurs 1 så går den till första personen på reservlistan hos Gymnasieantagningen, sedan till andra, och så vidare. Platser blir lediga enbart om elever slutar. Våra skolor som är nystartade eller som har expanderat sin verksamhet kan ha lediga platser. Kontakta dessa skolor direkt om du är intresserad av att börja. 

Under september upprättar våra skolor interna reservlistor utifrån de elever som aktivt hör av sig direkt till våra skolor. Nedan ser du kontaktuppgifter till respektive skola. Dessa personer är du välkommen att kontakta för information om lediga platser och förfarandet kring byte av skola.

Kontaktuppgifter för Sjölins skolor i Stockholm:

Sjölins Vasastan – kontakta tf rektor Maja Sturk på maja.sturk@sjolinsgymnasium.se

Sjölins Nacka – kontakta Tina Danielsson på nacka@sjolinsgymnasium.se

Sjölins Södermalm – kontakta biträdande rektor Erik Carling på erik.carling@sjolinsgymnasium.se