logo-sjolins

Sjölins
Nacka

Ett modernt skolcampus där alla kan trivas

Precis på gränsen mellan Stockholm och Nacka, bredvid Sickla köpkvarter, ligger Sjölins gymnasium Nacka. I våra moderna och ljusa lokaler har våra elever sitt eget hemklassrum och sin egen arbetsplats. Närheten till lärarna och arbetet med att bygga goda relationer, skapar en trygg grund för vårt verklighetsbaserade lärande. Genom vår casemetodik ser du hur ämnena hänger ihop med varandra och med det som händer i samhället idag. Dina lärare finns alltid närvarande för att stötta och utmana dig.

Interiör i Sjölins Gymnasium.
Stor ljus sal i Sjölins Gymnasium.
Porträtt på Ingrid i Sjölins Gymnasium.

Rektorn har ordet

På vår skola har vi nära till varandra, både lärare och elever och elever emellan. Vi är cirka 480 elever på skolan, vilket gör att du känner igen dem du möter i korridoren, samtidigt som det finns många nya att lära känna under din gymnasietid.

Många vittnar om den goda stämning som råder på skolan och hur trygg man känner sig här. Varje klass har den hemtrevliga känslan. Placeringen av hemklassrummen är väl genomtänkt och uppdateras varje läsår.

Kunskapsgallerian med tre gymnasieskolor; Sjölins, Rytmus och YBC, är ett levande campus. Vi äter alla på restaurangen längst ner i huset, vilket ger ännu fler möjligheter till möten. Då och då får vi även njuta av Rytmus lunchkonserter i trapphuset.

Varmt välkommen till vår skola!

Ingrid Crabo
Rektor Sjölins Nacka

Hur är det att gå på skolan?

Vi har en mycket god stämning och gemenskap på skolan och känslan av att ”alla känner alla” är klart framträdande. Som en lite mindre skola finns många fördelar, inte minst den närhet som uppstår mellan eleverna och mellan elever och lärare. Tillsammans skapar vi den bästa gymnasieskolan där du, dina studiekamrater och skolans personal spelar en viktig roll.