Sjölins Gymnasium

Case arbete på Sjölins Gymnasium

Vi på Sjölins arbetar med case – en metod som kopplar ihop det du lär dig i klassrummet med det som händer i samhället. Här utgår vi från verkligheten, arbetar över ämnesgränserna och med hjälp av världen utanför skolan. Du kommer lära dig att jobba i grupp, ta ansvar, tänka kritiskt och fritt – något som ger dig den bästa grunden för framtida studier.

Sjölins case - så fungerar det

Under casestudierna kommer du och dina klasskompisar undersöka en situation eller händelse ur flera olika perspektiv. Här arbetar vi 6-8 veckor i taget med utmaningar i tre steg. Arbetet med utmaningarna är ämnesintegrerat, vilket betyder att du läser flera skolämnen tillsammans.

1. Caseuppstart och frågeställning


I det första steget går dina lärare igenom uppgiften tillsammans med klassen. Varför ser det ut som det gör? Finns det flera perspektiv? Det är nu ni tillsammans formulerar de frågor som caset handlar om och som ni ska finna svaren på.

2. Utforska och undersöka en situation eller händelse


I det andra steget kommer eleverna under 6-8 veckor under lektioner, studiebesök och workshops leta efter svaren till frågorna. Dina lärare finns med under hela processen, genom undervisning, som coacher och bollplank.

3. Caseavslut och sammanfattning


Varje case avslutas med en redovisning i form av exempelvis ett föredrag, en film eller en uppsats. Här kan du få inspiration av hur andra arbetat och få tips inför nästa case. Efter redovisningen finns utrymme för att diskutera och ge feedback.

Gör en intresseanmälan

Filmen om case

På Sjölins ingår studier i case i undervisningen på alla program. Se filmen som beskriver casemetodiken på våra gymnasieskolor.

Filmen om case

Hannes berättar om case på Natur

”Istället för att bara gå till en biologilektion går jag till en lektion där jag ska läsa om människokroppen.”

Hannes berättar om hur casemetodiken gör det möjligt att ta in flera aspeter av människokroppen i vad som annars skulle vara en renodlad biologilektion. Lektionen ger eleverna en helhetsbild av människokroppen sett från många olika perspektiv och inom olika typer av ämnen.

Ella läser SAM Beteende

”Med våra case får man chansen att verkligen gräva sig ner i ämnet och få den där bredare bilden av en aktuell fråga. Eftersom man jobbar med flera ämnen åt gången blir bilden av problemet så mycket bredare med fler infallsvinklar. Man får inte tunnelseende utan kan koppla till fler faktorer att få en bredare och mer ofärgad bild.”