Sjölins Gymnasium

Utbildningsdirektören har ordet

Varför väljer ni att etablera er i Malmö? 

Sjölins Gymnasium har sedan länge tre skolor i Stockholmsområdet samt en skola i Göteborg. Dessa skolor är bland de absolut populäraste skolorna i respektive stad. Vi upplever att Sjölins koncept passar bra i storstäder och då känns Malmö som det självklara valet för en ny Sjölinsskola. Malmöregionen expanderar och efterfrågan på goda alternativ för gymnasiestudier är stor.

En extra krydda för mig personligen är att Malmö är min hemstad där jag under många år arbetat som rektor på ProCivitas innan jag för ett antal år sedan tillträdde som skolchef för Sjölins och ProCivitas som tillhör samma koncern.

Var kommer skolan att ligga?
Vi avser att starta skolan i lokaler på Östra Kanalgatan 5 i centrala Malmö. Adressen har goda förbindelser för inresande såväl som Malmöbor.

Vi kommer inför skolstarten att totalrenovera lokalerna som också kommer att inrymma en egen matsal, ett välutrustat labb samt fina elevutrymmen. Allt inspirerat av våra besök på Harvard.

Varför ska man välja Sjölins Gymnasium?

Att välja ett teoretiskt gymnasieprogram innebär för många att fortsätta arbeta på precis samma sätt som man gjort under 9 år på grundskolan. När jag talar med Sjölinselever så upplever de att casemetodiken och det verklighetsbaserade lärande som Sjölins Gymnasium erbjuder är ett nytt arbetssätt som ger ny motivation i studierna. Arbetssättet förbereder också eleverna på ett bra sätt för kommande studier på högskola och universitet, något som våra före detta elever vittnar om.

Lärarnas elevnära arbetssätt i undervisningen är också en viktig del i att Sjölins metodik är framgångsrik. För att säkerställa att Sjölins i Malmö verkligen blir bra på case redan från start så har vi rekryterat Therese Rosell som rektor. Therese som idag är tongivande på vår största Sjölinsskola har arbetat med casemetodiken under många år och jag känner mig mycket trygg med henne som ansvarig för att utveckla Sjölins i Malmö.

Jimmy Rosengren, utbildningsdirektör

SkolchefJimmy