Sjölins Gymnasium

Rektorn har ordet

Hur känns det att börja som rektor på Sjölins Malmö?  
– Spännande och hedrande! Vi har ett väldigt gott rykte att leva upp till när vi öppnar i Malmö, som blir nykomlingen i Sjölinsfamiljen.

Therese kommer tidigare från Sjölins Södermalm i Stockholm, en skola som levererar hög nivå både när det gäller elevernas studieresultat och trivseln på skolan.

– På Sjölins Malmö kommer vi att eftersträva samma höga nivå i alla led. Det är en utmaning som jag med glädje kommer ta mig an och jobba hårt för ihop med personal och elever.

– Jag brinner för Sjölins, casemetodiken och allt som skolan står för. När jag fick frågan om att ta mig an rektorsrollen och vara med och starta upp en helt ny gymnasieskola i Malmö, där jag även har familj och släkt, var valet inte speciellt svårt. Jag ser verkligen fram emot att få sätta igång och framförallt at få träffa alla nya elever!

Varför är det så bra att arbeta i case?

– Det bästa med case är verklighetsförankringen. Casen handlar oftast om dagsaktuella ämnen vilket gör skolarbetet än mer relevant och motiverande. Att arbeta i case innebär kort och gott att arbeta ämnesöverskridande, att minst två ämnen involveras i ett och samma case. Detta gör att man som elev alltid får minst två olika infallsvinklar.

Som elev utvecklar du en förståelse för att problemlösning kan ske på olika sätt beroende på vad du har för perspektiv och en förståelse för hur olika ämnen är beroende av och påverkar varandra. Under caset jobbar eleverna mycket tillsammans, på ett sätt som liknar det i yrkeslivet, vilket är väldigt nyttigt inför framtiden.

– Casemetodiken har rötter i Harvard och en viktig del i att utveckla arbetet med case är att vi besökt Harvard och utbytt erfarenheter med professorer som arbetar med case där. Vi har även löpande workshops med en av de Harvard-professorer vi lärt känna.

Under våren 2022 planerar vi att återigen besöka Harvard Business School i Boston för att få en djupare förståelse för casemetodiken och knyta kontakter med personer som jobbar med case där för att utveckla vårt eget arbete.

Vad är viktigt för dig som rektor? 

– Eleverna! Att de känner att de har möjlighet att utvecklas och nå sin fulla potential och få dem att trivas. Jag tror på hög närvaro, både hos elever och lärare, i tanke och hjärta.

– Jag kommer även jobba hårt för att etablera en god kultur på skolan. Där ingår bl.a. att skapa traditioner och anordna roliga aktiviteter utöver studierna.

Det är viktigt att vi har roligt tillsammans och känna att skolan är en plats för både studier och gemenskap.

Varför ska man välja Sjölins Malmö? 

– Om man tycker att det låter intressant med casemetodik och spännande att vara en del av en nystartad skola, då ska man välja Sjölins Malmö.

Till en början blir vi en liten skola med tre klasser, det gör att man som elev har stor chans att påverka, synas och vara med och skapa en fin gemenskap på skolan.

Therese Rosell, rektor Sjölins Malmö

ThereseSjölinsMalmö