Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Informationen uppdateras kontinuerligt.

Plan mot kränkande behandling

Sjölins gymnasium jobbar aktivt och förebyggande mot kränkande behandling. Som ett led i detta arbete har vi en plan som vi ser över och uppdaterar årligen.

Årets plan mot kränkande behandling hittar ni här: PMK 2020