Plan mot kränkande behandling

Sjölins gymnasium jobbar aktivt och förebyggande mot kränkande behandling. Som ett led i detta arbete har vi en plan som vi ser över och uppdaterar årligen.

Årets plan mot kränkande behandling hittar ni här: PMK 2020