Fram till den 31 augusti kl. 16:00 kommer Gymnasieantagningen att fylla på gymnasieskolornas eventuella lediga platser med elever som står i kö. Antagningen av reserver sker strikt i betygsordning och elever med reservplats meddelas via e-post så snart de tas in på önskad gymnasieutbildning. Är det mycket nära skolstart eller efter det att skolan väl har startat kommer vi främst försöka nå eleverna via telefon men även via e-post.

Elever som har gjort omval efter slutantagningen hamnar i särskild omvalskö. Först när reservkön är tom kan elever i omvalskö erbjudas eventuella lediga platser.

Skolstart är måndag 20 augusti klockan 9:00, vi samlas i skolan aula. Det kommer finnas lärare som visar vägen.

Varmt välkomna

Vi frågor är ni välkomna är höra av er till
Ehsan Momeni, Bitr rektor
031- 339 45 82