Besök oss på vårt öppna hus och prata casemetodik med våra lärare och elever.

Vi håller på mellan 17-19.

Varmt välkomna