Tordagen den 6 september har vi föräldramöte för eleverna i årskurs 1 och 2.

Vi börjar med en gemensam träff i aulan där rektor berättar kort om skolan, för att därefter får ni möjlighet att träffa respektive mentor.

Årskurs 1: 17:00-18:30

Årskurs 2: 18:00-19:30